Ayıplı Sıfır Araç

Satıcının araba geliyor parayı gönderin demesi üzerine taşıt kredisi de kullanarak 375000 TL’yi bayi hesabına gönderdim. Araba hem söylenen tarihten yaklaşık 2,5 hafta sonra, hem de eksik donanımla(elektrikli ısıtmalı olması gereken koltuklar öyle değil) geldi. Bu süreçte de tüm bayilerde indirime gidildi ve aracın satış bedeli 355000 TL’ye düştü.

Talep edersem;
1-Aracın fatura bedeli ile birlikte taşıt kredisi kaynaklı banka masraflarını ve 2,5 haftalık gecikme kaynaklı masrafları ödemeleri gerekir mi?
2-Bana da aracın güncel indirimli fiyatını uygulayıp, üstünü iade etmeleri gerekmez mi?

Cevaplar

Av. Selen Çağla
3 yıl önce cevapladı 30.12.2020 12:02

İlgili kanun tüketiciye, ayıplı maldan doğan zararlarının giderilmesi için seçimlik haklar tanımıştır. Bu seçimlik haklar ;

Satılanı geri vermeye hazır olduğunun bildirerek sözleşmeden dönme,
Satılanı alıkoyup indirim isteme,
Ücretsiz onarım isteme,
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme şeklindedir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, kanun koyucunun tüketiciye yüklediği, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ayıbı satıcıya bildirme yükümlülüğüdür. Satıcı , tüketicinin seçmiş olduğu hakkını yerine getirmekle yükümlüdür.

Bir diğer husus ise TKHK 11. Maddesi uyarınca, seçimlik hakkın kullanılması nedeniyle meydana gelen makul masrafları satıcı karşılamakla yükümlüdür. Ancak ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Onarım, talepten itibaren taşınır mallarda 30 gün, taşınmaz mallarda 60 gün içinde yapılmalıdır. Bu azami süreler içinde onarım yerine getirilmemişse, tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Ayrıca onarım halinde bu hak, satıcı dışında üretici ve ithalatçıya karşı da ileri sürülebilir. Burada satıcı üretici ve ithalatçının müteselsil sorumluluğu söz konusudur.

Avukat mısın? Soruyu cevaplamak için tıkla!
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Avukatara.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat