İcra Taahhüdü Örneği

3 yıl önce 30.11.2020 14:32

T.C.

İSTANBUL …... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

dosya no                            :    ………………. e.

 

alacaklı                               :    ……………

 

VEKİLi                                    :    …………………

 

borçlu                                 :    …………..

                                              

Borçlu asil …………………. ve alacaklı ……………..vekili Av. ………………. geldi. Borçlu söz alarak; “Müdürlüğünüzün yukarıda numarası  yer alan dosyadan gönderilen ödeme emri tarafıma tebliğ edildi, borca, takibe, imzaya, yetkiye ve benzeri hususlara itirazım yoktur, takibi ve borcu kabul ediyorum. Müdürlüğünüzün ………………….. E. sayılı dosyasına konu borcumu aşağıda yer alan tarihte ve miktarda ödemeyi beyan ve taahhüt ediyorum. Bu taahhüdümü ihlal etmem halinde hukuki ve cezai sorumluluğum bulunduğunu da biliyorum ve kabul ediyorum” dedi.

Alacaklı vekili Av. …………………………. söz alarak; “borçlunun aşağıda yer alan taahhüdünü aynen yerine getirmesi kayıt ve şartıyla, borçlunun vermiş olduğu taahhüdü kabul ediyorum. Borçluya, hukuki ve cezai tüm sorumluluk ve yükümlülükleri tefhim edilsin” dedi.

Alacak Bilgileri ve ………………..Tarihi İtibari ile Kapak Hesabı

 

Asıl Alacak : ………………-TL                                                                                  Takip Tarihi: ……….

Takip Öncesi İşlemiş Faiz: ……………..-TL                                                       Ödeme Yapılacak Tarih: ……….

Takip Öncesi Faizin Gider Vergisi : ………..-TL                                           Asıl Alacak Faiz Oranı: %.......

İhtiyati Haciz Vekalet Ücreti : …………..-TL

Asıl Alacak Takip Sonrası İşlemiş Faiz :…………-TL

Takip Sonrası Faizin Gider Vergisi : ……….

İcra Vekalet Ücreti:…………..-TL

Tahsil Harcı : ………………-TL (%9,10)

Takip Masrafı : ………….-TL

+

…………… TARİHİ İTİBARİ İLE ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM BORÇ: ………………-TL

ÖDEME TARİHİ: ………………..

Borçlu söz alarak; “…………………… tarihi itibari ile yukarıda yer alan asıl alacak ve diğer tüm feriler dahil dosya borcunun ……………………-TL olduğunu bildiğimi ve kabul ettiğimi, yine bu borcun tamamını (………………-TL) …………….. tarihinde ödeyeceğimi taahhüt ettiğimigayrikabili rücu beyan ederim” dedi.

Borçluya, İcra İflas Kanunukapsamında vermiş olduğu ödeme taahhüdünü ihlal etmesi halinde, bu durumun İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesinde yer alan taahhüdün ihlalini oluşturacağı ve alacaklı tarafın talebi halinde hapisle tazyik edilebileceği ve sair tüm cezai ve hukuki yükümlülükleri anlatıldı.

Borçlu tekrar söz alarak; “vermiş olduğum taahhüdü ihlal etmem halinde yükümlü ve sorumlu olacağım tüm cezai ve hukuki yaptırımlar tarafıma tefhim edildi, taahhüdümü yerine getirmemem halinde uygulanacak tüm cezai ve hukuki yaptırımları anladığımı, bildiğimi ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu beyan ederim” dedi.

İşbu tutanak oluşturularak tarafların yüzüne karşı tekrar okundu, taraflar anladık dedi ve taraflarla birlikte ……………….. tarihinde imza olundu.

 

                          Borçlu                                                                                                              Alacaklı Vekili

……………..                                                                                                                          ………………………….

 

 

 

T.C. İstanbul……….. İcra Müdürlüğü

 

 

 

 

Ek: Alacaklı kimlik fotokopisi

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Avukatara.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat