Hacizli Mallar İçin Satış Talebi Örneği

3 yıl önce 30.11.2020 14:34

T.C.

İstanbul ………... İcra Müdürlüğü’ne

Dosya No:…………. ESAS

 

Borçlunun, …………………. tarihinde haczedilip muhafaza altına alınan menkullerden;

a-      Haciz tutanağında yer alan ilk ……….. parça elektronik malzemelerin ayrı,

b-      Haciz tutanağında …. ila ……. Sıralarda yer alan menkuller (medikal ürünler) arasındaki (bu sıralardaki menkuller dahil) malzemelerin ayrı,

c-       Haciz tutanağında ….. Sırda yer alan Jenaratörün ayrı,

olacak şekilde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve bu maksatla yetkili icra müdürlüğüne talimat yazılmasını ve satış avansının dosyaya depo edilmesini talep ederim…………………..

                                                                                                                                         Av. ………………

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Avukatara.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat